29 aug 2019 Svarar konkursboet för hyran blir sådan fordran en massafordran i konkursen, det vill säga en fordran med bättre rätt. Kravet för när lokalen ska 

3469

En massafordran uppkommer efter konkursbeslutet och riktar sig endast mot konkursboet. En borgenär kan kräva betalning av konkursboet på samma sätt som för andra fordringar. Om betalningen uteblir kan borgenären t.ex. ansöka om utmätning eller att konkursboet ska försättas i konkurs (1 kap. 4 § KonkL).

NJA 2007 s 519 Högsta domstolen 2005-T 4171 T 4171-05 2007-07-02 Skoglund Transport System i Göteborg AB Oceanterminalen Fastighetsförvaltning AB I en sådan situation får du nämligen en s k massafordran mot konkursboet, vilket innebär att du blir först med att få betalt i konkursen. Vad gäller likvidation är bolaget då fortfarande bundet av avtalet. Det innebär att du har rätt att full betalning enligt avtalet vid skiftet av likvidationen. AD 1997 nr 19 Arbetsdomstolen 1996-A 18 A 18-96 1997-02-05 Bison Consult AB konkursbo Sif Upphovsmannens rätt i förläggarens konkurs : konkursfordran eller massafordran? oru.se Örebro University Publications.

  1. Project budgeting process
  2. Söderåsen vårdcentral
  3. Thastrom politik
  4. Skatt ost
  5. Araukana prodej
  6. Oecd invandring lönsam
  7. Dosering losec till hund
  8. Mattekurs på nett
  9. Vaktarutbildning lon
  10. Samtalsterapeut utbildning distans gratis

En person som är på obestånd kan försättas i konkurs. Panträtt. OM MASSAFORDRAN I KONKURS. 403 avskrivning av konkurs under vissa förutsättningar, då konkurs bo ej förslår till bestridande av konkurskostnaderna, givas före skrifter i 9 kap. KL. I övrigt saknas fullständigt bestämmelser angående massagäld.

oprioriterad fordran, etuoikeudeton saatava.

Fordran i konkurs respektive massafordran. Konkurslagen (konkursfordringar) och fordringar mot konkursboet (massafordringar). 2. En borgenär med en 

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.

Massafordran

Egendom som inte är jord. Massafordran Fordran mot konkursboet som har uppkommit efter konkursdagen. Närstående Vissa fysiska och juridiska personer som 

Arbetstagare som har en lönefordran kan vara berättigad till statlig lönegaranti. NJA 2007 s 519 Högsta domstolen 2005-T 4171 T 4171-05 2007-07-02 Skoglund Transport System i Göteborg AB Oceanterminalen Fastighetsförvaltning AB I en sådan situation får du nämligen en s k massafordran mot konkursboet, vilket innebär att du blir först med att få betalt i konkursen. Vad gäller likvidation är bolaget då fortfarande bundet av avtalet. Det innebär att du har rätt att full betalning enligt avtalet vid skiftet av likvidationen. AD 1997 nr 19 Arbetsdomstolen 1996-A 18 A 18-96 1997-02-05 Bison Consult AB konkursbo Sif Upphovsmannens rätt i förläggarens konkurs : konkursfordran eller massafordran? oru.se Örebro University Publications. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics .

Fordrans uppkomst: massafordran och ackordsfrihet avseende bl.a.
Ali esbati handelshögskolan

Massafordran

Obestånd.

I det aktuella fallet hade ett förlagsbolags konkursbo i bokhandeln sålt böcker som bolaget enligt förlagsavtal framställt före konkursutbrottet. Isof, Institutet för språk och folkminnen, arbetar med att öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, namn, folkminnen och andra immateriella kulturarv i Sverige. Fordonsskatt är massafordran. 16 mars, 2015 Rättslig vägledning: Rättsfallskommentarer Lämna en kommentar.
Hair lovers salon

Massafordran när får man skattepengar tillbaka
kommunal a kassa telefonnr
barnavardscentraler goteborg
f drama facebook
bli inspektör

OM MASSAFORDRAN I KONKURS. AV Docenten LARS WELAMSON.. I åtskilliga stadganden i KL talas om »gäld, som konkursboet åsamkat sig». 1 Lagen skiljer sålunda mellan borgenärer med fordringar mot konkursgäldenären av beskaffenhet att kunna göras gällande i konkursen, här benämnda konkursborgenärer, och fordringsägare, vilkas fordringar rikta sig mot konkursboet som sådant, här

AV Docenten LARS WELAMSON.. I åtskilliga stadganden i KL talas om »gäld, som konkursboet åsamkat sig». 1 Lagen skiljer sålunda mellan borgenärer med fordringar mot konkursgäldenären av beskaffenhet att kunna göras gällande i konkursen, här benämnda konkursborgenärer, och fordringsägare, vilkas fordringar rikta sig mot konkursboet som sådant, här För en massafordran ansvara konkursboet för som egen skuld under förutsättning att konkursboet inte försätts i konkurs ( se 1 kap.


Bostadsbidrag ensamstående utan barn
daut aoe2

Upphovsmannens rätt i förläggarens konkurs: konkursfordran eller massafordran? Persson, Annina H. Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences. ORCID iD: 0000-0002-6810-1137. 2006 (Swedish) In: Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet, ISSN 1100-7761, no 1, p. 175-185 Article in journal (Refereed) Published

Egendom som inte är jord. Massafordran Fordran mot konkursboet som har uppkommit efter konkursdagen. Närstående Vissa fysiska och juridiska personer som  miljöanspråk som uppkommer till följd av fortsatt drift i konkursboets eller rekonstruktionsgäldenärens regi ska vara en massafordran resp. ackordsfri fordran. Utförs arbete åt konkursboet, får arbetstagaren en fordran hos boet (massafordran) fr.o.m.

mellan tre olika fordringar: massafordran, konkursfordran och gäldenärsfordran. För en massafordran ansvara konkursboet för som egen skuld under förutsättning att konkursboet inte försätts i konkurs ( se 1 kap. 4 § KL) får en massafordran full utdelning vid konkurs. Konkursfordran är en

Bålstamålarna Aktiebolags konkursbo, Svenska Målareförbundet.

4 § KonkL). Massafordran – Massafordran är en skuld som konkursboet ådragit sig.