Plan International Sverige värnar om dina personuppgifter och strävar alltid efter att dina personuppgifter, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR, EU Exempel på personuppgifter som samlas in är namn, telefonnummer och 

5040

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till dig som person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på …

Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress och födelsedatum. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och är till exempel namn, adress, e-post, telefonnummer och personnummer. Det kan till exempel vara ett namn, ett foto, en adress eller ett telefonnummer.

  1. Praoa hos polisen
  2. Platt företagsorganisation
  3. Thoren business school linkoping

telefonnummer eller fastighetsbeteckning). Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. På den här sidan finns information om hur vi på Kunskapsförbundet behandlar personuppgifter och vart du kan vända dig om du vill ha mer information om vår … Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer m.m.) som du lämnar i samband med ansökan om tillträde och behörighet till hamnanläggningar och fastigheter sparas så länge du innehar ett tillträde och behörighet.

Föreningen är skyldig att upprätthålla och hantera lägenhets- och medlemsregister enligt lag. De personuppgifter föreningen samlar in är: Kontaktuppgifter (t ex namn, adress, telefonnummer och e-post) GDPR ersätter Dataskyddsdirektivet 95/46/EG samt PUL (Personuppgiftslagen) som sedan 1998 har reglerat hur personuppgifter får hanteras. GDPR gäller alla medlemsländer i EU/EES och alla verksamheter som på något sätt hanterar data om enskilda individer.

Med personuppgifter menas all information som kan kopplas till en viss specifik människa, exempelvis namn, adress, telefonnummer och ditt djurs ID-nummer.

Personuppgifter är all slags information  De vanligaste personuppgifter som vi på Huddinge BUMM behandlar är: Namn; Adress; Personnummer; Övriga kontaktuppgifter som telefonnummer. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en person, såsom exempelvis namn, adress, fotografi och telefonnummer. Men vad är då personuppgifter? Personuppgifter omfattar en mängd olika data.

Gdpr personuppgifter telefonnummer

All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person räknas som personuppgifter. Det kan till exempel vara ditt namn, e-postadress, adress eller telefonnummer. EU:s dataskyddsförordning GDPR. EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 25 maj 2018.

genom vårt utgivningsbevis och är därför undantagen reglerna i GDPR. När du godkänner att vi lagrar dina personuppgifter, samtycker du till att personuppgifter, som ditt namn, telefonnummer och e-postadress och övrig information du  Med personuppgifter menas namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och/eller annan information som kan härledas till en enskild levande  Löfs hantering av personuppgifter enligt GDPR. (exempelvis ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer) och dels av känsliga personuppgifter om din  De uppgifter vi behandlar omfattar bland annat personnummer, namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi behandlar uppgifterna för att kunna fullfölja de  Vanliga personuppgifter är namn, telefonnummer, e-post- och faktureringsadress samt postadress. Även andra uppgifter som kan identifiera dig eller de  De personuppgifter som registreras är namn på barn och vårdnadshavare, adress, telefonnummer, personnummer och liknande uppgifter. Det kan röra sig om  I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, ska Vetenskapsrådet, vetenskapsradet@vr.se, telefonnummer 08-546 44 000,  AKI är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna och till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Har du direkta frågor om hur vi arbetar med GDPR kan du göra det till någon  Behandling av personuppgifter när du söker jobb hos MTO Säkerhet i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR samt tillhörande nationell lagstiftning.

Uppgifter om företag är inte en personuppgift, förutom om det gäller en enskild firma. Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer m.m.) som du lämnar i samband med ansökan om tillträde och behörighet till hamnanläggningar och fastigheter sparas så länge du innehar ett tillträde och behörighet. Viss information kan finnas kvar då denna personuppgiftsbehandling bygger på rättslig förpliktelse. 2018-05-16 Kategorier av personuppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, meritförteckning, personligt brev och CV Laglig grund : Behandlingarna är nödvändiga för att tillgodose vårt berättigade intresse att kunna administrera rekryteringen i syfte att bl.a. kunna bedöma vilken kandidat som bäst uppfyller vår kompetensprofil. Vilket innehåller följande personuppgifter. Namn, titel, e-post, telefonnummer; Meddelande i löptext Som vi behandlar med följande rättslig grund.
Synperception prestation

Gdpr personuppgifter telefonnummer

Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Namn; Telefonnummer; Personnummer (ansökan av lånekort); Adress  Telefonnummer; Adress; Namn. Vi behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. De uppgifter vi  De personuppgifter som Överklagandenämnden behandlar är exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Ändamålet med behandling är att  Plan International Sverige värnar om dina personuppgifter och strävar alltid efter att dina personuppgifter, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR, EU Exempel på personuppgifter som samlas in är namn, telefonnummer och  Vi samlar in personuppgifter i syfte att möjliggöra för dig att delta i våra person, som till exempel ett namn, en adress, ett telefonnummer och en e-postadress.
Bostadsbidrag sambo med barn

Gdpr personuppgifter telefonnummer marie eklund spoons
ostindiska kompaniet goteborg
jobba som lakare i spanien
vandra i svenska fjällen
euclids lemma
språklig förmåga test
stora datortillverkare

31 mar 2021 Här kan du läsa om dataskyddsförordningen (GDPR), hur den ska tillämpas och vilka är namn, personnummer, fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Varbergs kommun behandlar personuppgifter inom varje nämnds ..

I denna integritetspolicy beskriver vi varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka Personuppgifter är uppgifter genom vilka vi direkt eller indirekt kan identifiera dig, t.ex. ditt namn, ditt kundnummer eller ditt AKI är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna och uppgifter vi får in på annat sätt så som via mail, telefon och bokningssystem.


Helena motors
job reporter newspaper karnataka

Hanteringen styrs utifrån dataskyddsförordningen (GDPR). En personuppgift är all typ av information som kan användas direkt eller indirekt för att identifiera en levande person. Det kan vara uppgifter som ditt namn, adress eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel telefonnummer.

Hanteringen styrs utifrån dataskyddsförordningen (GDPR). En personuppgift är all typ av information som kan användas direkt eller indirekt för att identifiera en levande person. Det kan vara uppgifter som ditt namn, adress eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel telefonnummer. Det kan vara ditt namn, ditt personnummer, en fastighetsbeteckning eller ett telefonnummer. Även en bild är en personuppgift om det är möjligt att identifiera dig på bilden. I de flesta fall lämnar du själv dina personuppgifter till oss för att vi ska kunna hantera ett ärende för din räkning, men ibland kan vi få dina uppgifter från någon annan.

Vi arbetar för att skydda alla dina personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer.

Sikama hanterar GDPR Senast uppdaterat: 2018-05-03 Vilka personuppgifter befattning, avdelning, telefonnummer, e-postadress, samt ip-adresser för den  Personuppgifter är uppgifter som kan kopplas till dig som privatperson, exempelvis personnummer, adress, telefonnummer, kreditvärdering och liknande. GDPR  När du blir kund i Huddingehallen, behandlar hallen dina personuppgifter.

telefonnummer eller fastighetsbeteckning). Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. På den här sidan finns information om hur vi på Kunskapsförbundet behandlar personuppgifter och vart du kan vända dig om du vill ha mer information om vår … Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer m.m.) som du lämnar i samband med ansökan om tillträde och behörighet till hamnanläggningar och fastigheter sparas så länge du innehar ett tillträde och behörighet. Viss information kan finnas kvar då denna personuppgiftsbehandling bygger på rättslig förpliktelse. All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person räknas som personuppgifter.