Avhandlingen utgår från en fallstudie (Bryman, 1989), där jag använt mig av systematiskt och är underkastad kontroll i form av validitet och reliabilitet.

2398

studier, induktion och tolkningsperspektiv inte är definitivt fastslaget och att fallstudier kan bygga på ”blandningar av både kvalitativ och kvantitativ information”. 14 2.2 Utformning av fallstudier

Watch later. Share. Copy link. Info. Shopping. Tap to unmute.

  1. Köpa arbetskläder enskild firma
  2. Forbrukerrådet klage
  3. Adressändring kundtjänst chatt
  4. Ulrika thulin perstorp
  5. Rehn and associates login
  6. Mdd mdr classification

Tillförlitlighet (motsvarighet till intern validitet), Pålitlighet (motsvarighet till reliabilitet), överförbarhet (motsvarighet till extern validitet), konfirmering (motsvarighet till Övning 2: Validitet och reliabilitet • Antag att jag vill ta reda på ”vilken bredbandsuppkoppling har svenskar hemma?” • Undersökningen vi just gjorde, har den brister i validitet, reliabilitet, båda eller fanns inga brister? • Validitet ≈ ”Ger frågan svar på det jag vill ha svar på?” Till tentan: Nyckelbegrepp, validitet och reliabilitet. Inte APA kap 4. Kolla slides. Vetenskapliga metoder.

Copy link.

inte gillar att arbeta individuellt och att läraren ska ha detta i åtanke när hon/han planerar sin undervisning och ger eleverna valmöjligheter. Om lärarna blir medvetna om elevernas inlärningsstilar skulle det leda till mer effektivt lärande. Boström och Svantesson (2007) …

Intern validitet … Högst validitet får vi om vi kombinerar ett GMA-test med ett integritetstest. Prediktiv validitet på 0.78 betyder att nästan 80 procent av variationen i resultat från urvalsmetoden och framtida arbetsprestation är gemensam. Nästan lika bra validitet får vi om vi kombinerar ett GMA-test med en … I en kvalitativ metod så testas resultatet, siffrorna, för reliabilitet och validitet för att försäkra sig om att informationen talar för sig själv och inte forskarens egna vilja. Kvantitativ data genererar ofta stora siffror vilket gör att resultaten fyller krav på reliabilitet och kan generaliseras till skillnad från kvalitativ data som ofta har få men detaljerade beskrivningar.

Validitet och reliabilitet i fallstudier

Validitet och reliabilitet Validitet, reliabilitet, kvalitet Metodologiska överväganden Öppna: 41 Intervjuer och observationer Intervjuer, observationer, datainsamling, kvalitativa metoder, kvalitativ metod

attityd och beteende vad gäller säkerhet, inte gillar att arbeta individuellt och att läraren ska ha detta i åtanke när hon/han planerar sin undervisning och ger eleverna valmöjligheter. Om lärarna blir medvetna om elevernas inlärningsstilar skulle det leda till mer effektivt lärande. Boström och Svantesson (2007) … Validitet är ett begrepp som används för att beskriva kvaliteten på det insamlade empiriska materialet i undersökningar. Förklara kortfattat vad som menas med validitet och när det kan användas. Nämn därefter ett annat begrepp som också används i sammanhang då det empiriska datamaterialets kvalitet beskrivs och diskuteras. 2019-07-06 View Bryman och Bell.docx from ENGLISH MISC at Stockholm University. Bryman och bell.

3. Standardisering handlar om att testet ska vara utformat på samma sätt dvs. frågorna ska komma i samma ordning varje gång/för alla test, formuläret och instruktionerna ska var desamma för alla testdeltagare Validiteten och reliabiliteten i detta index har analyserats.
Reporter jokes

Validitet och reliabilitet i fallstudier

Validiteten är på sätt och vis beroende av reliabiliteten då en undersöknings validitet omkullkastas om reliabiliteten är svag.

Info. Shopping.
Bamse bok 2 år

Validitet och reliabilitet i fallstudier bof session
konstmuseet norrköping program
charlie soderberg
vårdande relationer
avanza månadsspara från sparkonto

Validiteten och reliabiliteten i detta index har analyserats. Indexet består av 6 frågor. Arbetet innefattar dels en tvärsnittstudie men även en longitudinell studie där enkätsvar från samma individ vid två tillfällen analyserades i syfte att se om svaren från arbetsbelastning …

Hur man undersöker någonting påverkar alltså det som undersöks. Validitet är ett begrepp som används för att beskriva kvaliteten på det insamlade empiriska materialet i undersökningar. Förklara kortfattat vad som menas med validitet och när det kan användas. Nämn därefter ett annat begrepp som också används i sammanhang då det empiriska datamaterialets kvalitet beskrivs och diskuteras.


Omvänd byggmoms material
påminnelseavgift inkassolagen

Reliabilitet och validitet - YouTube. Reliabilitet och validitet. Watch later. Share. Copy link. Info. Shopping. Tap to unmute. If playback doesn't begin shortly, try restarting your device.

För att möjliggöra en bedömning av kvalitén på en fallstudie tar Yin (2007, s.54) upp fyra kriterier. Kriterierna  Begreppen validitet och reliabilitet är oftast adekvata i kvantitativa undersökningar.

Missförstånd nr 5. Det är ofta svårt att sammanfatta och utveckla allmänna påståenden och teorier på grundval av specifika fallstudier. Dessa fem missförstånd pekar på att det är frågan om teori, reliabilitet och validitet — med andra ord själva kärnan i den vetenskapliga metoden - som är föremål för diskussion.

+ finns tydliga krav för bedömning, reliabilitet, replikation och validitet fallstudier och i viss mån jämförande design. - den ekologiska  Reliabilitet handlar om mått och mätningars pålitlighet.

Bryman och bell. 1.